Energetika

UAB "Filter"

Elektrėnų katilinės biokuro šildymo katilų elektros ir automatikos dalių techninis projektas

Inguri HES (Gruzija)

Priešgaisrinės signalizacijos projektavimas ir paleidimas derinimas

UAB Kurana

Etanolio gamybos technologinio proceso kompleksinis automatizavimas

UAB Kurana

Termofikacinės elektrinės naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius automatizuota valdymo sistema

UAB Mestila

Metilo esterio ir rapsų aliejaus gamybos energijos apskaitos sistema ir duomenų perdavimas į bendragamyklinį SCADA kompiuterį bei GPRS ryšiu į UAB Klaipėdos Energija.

AB Lietuvos dujos

Atlikta presavimo cecho vedinimo sistomos projektavimas, įrangos tiekimas. Montavimo, paleidimo-derinimo darbai

BioVenta (Latvija)

Biodyzelino gamybos uždujinimo kontrolės ir informavimo/perspėjimo sistema.

AB Alytaus šilumos tinklai    

5-to garo katilo degimo proceso automatizuota valdymo sistema.

Rygos TEC-2

Dujų suvartojimo informacinė sistema    .

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Šilumos tiekimo, požeminių komunikacijų cechų ir vandens paėmimo stoties chloro saugyklų apsaugos nuo chloro nutekėjimo sistema.

AB Alita

3 katilų automatizuota valdymo sistema.                     

AB Kalnapilis

Automatizuota katilinės valdymo sistema

UAB Kelmės energija

Nepriklausomybės ir Mackevičiaus katilinės automatizavimas

UAB Krekenavos agrofirma

Šaltnešio šilumos nuėmimo sistema.

AB Audėjas

.Aukštų garo parametrų katilinės ir šilumos punkto valdymo sistema.

AB Lietuvos dujos

Duomenų surinkimo iš dujų apskaitų per GSM modemus automatizuota sistema

AB Garsų pasaulis                                                              .

Automatizuota  dujinė katilinė

AB Alytaus šilumos tinklai                                                

Alytaus miesto šilumos ūkio apskaitos kompiuterizavimas, pastočių sužiedinimas, reaktyvinės energijos kompensavimo sistema.

AB Biofuture

Kompleksiškai automatizuotas įmonės gamybinis procesas

AB Kauno energija

Garliavos katilinės automatika.

AB Kauno energija

Keturių katilų automatizacijos darbai ir jų pajungimas į bendrą valdymo sistemą.

AB Kauno energija

Antanavos katilinės automatizavimas.

AB Kauno energija

Kauno TEC cheminio vandens paruošimo cecho valdymo sistema.