Vandentvarka

Vilniaus vandenys

Pabradės nuotekų valyklos technologinio proceso automatizuota valdymo sistema ir SCADA

Projektavimas, diegimas ir paleidimas derinimas.

Radviliškio vandenys

Vandens gerinimo įrenginių technologinio proceso valdymo sistema, SCADA, elektrotechnika.

Projektavimas, diegimas ir paleidimas derinimas.

Šiaulių vandenys

Vandenvietės vandens gerinimo įrenginių, inžinerinių, technologinių tinklų, elektros tinklo, ventiliacijos, šildymo ir apšvietimo, vaizdo stebėjimo, apsauginės - priešgaisrinės sistemos, automatizuoto technologinio proceso esamų pastatų, patalpų, gręžinių paviljonų projektavimas ir diegimas.

Pasvalio vandenys

10 nuotekų siurblinių ir nuotekų valyklos valdymo sistemos integravimas į bendrą sistemą.

Projektavimas, diegimas ir paleidimas derinimas.

Anykščių vandenys

Troškūnų nuotekų valyklos ir siurblinių technologinio proceso valdymo sistema, SCADA, elektrotechnika.

Projektavimas, diegimas ir paleidimas derinimas.

Kaišiadorių vandenys

Žiežmarių nuotekų valyklos ir 11 nuotekų siurblinių valdymo sistemos integravimas į bendrą sistemą, SCADA elektrotechnika.

Projektavimas, diegimas ir paleidimas derinimas.

Aukštadvario nuotekų valykla

Technologinio proceso automatizuota valdymo sistema  ir elektrotechnika įjungiant GPRS ryšiu į centrinę SCADA

Projektavimas ir diegimas

Panevėžio nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiai

Automatizuota dumblo apdorojimo ir biodujų kogeneracinės jėgainės  valdymo sistema ir elektros energijos skirstymo sistema

Projektavimas ir diegimas

Černiachovsko nuotekų valyklos statyba

SCADA programavimas

Panevėžio nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiai

Automatizuota valdymo sistema

Projektavimas  montavimas ir paleidimas derinimas 

Alytaus nuotekų valyklos rekonstrukcija

Dalys: technologijos elektrotechnika ir automatika, ŠVOK elektrotechnika ir automatika, bendroji 0,4 kV elektrotechnika (žaibosauga, įžeminimas, vidaus ir lauko apšvietimas, žemos įtampos skirstyklos), gaisrinė ir apsauginė signalizacijos, elektroniniai ryšiai.

Techninis projektas

Mažeikių nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiai

Automatizuota dumblo apdorojimo ir biodujų kogeneracinės jėgainės  valdymo sistema ir elektros energijos skirstymo tinkląas

Projektavimas ir diegimas

Šiaulių nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiai

Automatizuota dumblo apdorojimo ir biodujų kogeneracinės jėgainės  valdymo sistema ir elektros energijos skirstymo bei tiekimo į LESTO tinklą sistema

Projektavimas ir diegimas

Panevėžio nuotekų valykla

Automatizuota valyklos valdymo sistema, žemos įtampos elektros tinklas, SCADA, apsauginė, gaisrinė ir apsauginė signalizacija ir ryšių sistema, žaibosauga, šildymas-vėdinimas.

Projektavimas ir diegimas

Svėdasų nuotekų valykla

Technologinio proceso automatizuota valdymo sistema  ir elektrotechnika įjungiant GPRS ryšiu į centrinę SCADA

Projektavimas ir diegimas

Viešvilės nuotekų valymo įrenginiai

Technologinio proceso automatizuota valdymo sistema  ir elektrotechnika įjungiant GPRS ryšiu į centrinę SCADA

Projektavimas ir diegimas

Mažeikių nuotekų valykla

Technologinio proceso automatizuota valdymo sistema  ir elektrotechnika įjungiant GPRS ryšiu į centrinę SCADA

Projektavimas ir diegimas

Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai

Nauja SCADA ir technologinio proceso automatinio valdymo sistema

Projektavimas ir diegimas

Šiaulių nuotekų valykla

Automatinė valymo įrenginių valdymo proceso sistema

Projektavimas ir diegimas

Sasnavos, Igliaukos ir Liudvinavo nuotekų valyklos

Automatizuota valdymo sistema ir elektros tiekimas

Projektavimas ir diegimas

Kavarsko nuotekų valykla

Automatizuota valdymo sistema  ir elektrotechnika įjungiant GPRS ryšiu į centrinę SCADA

Projektavimas ir diegimas

Kavarsko nuotekų valymo įrenginiai

Automatizuota valyklos ir septynių nuotekų siurblinių valdymo sistema, žemos įtampos elektros tinklas, SCADA, apsauginė, gaisrinė ir apsauginė signalizacija ir ryšių sistema, žaibosauga, šildymas-vėdinimas.

Projektavimas ir diegimas

Smalininkų nuotekų valykla rekonstrukcija ir 7-ių nuotekų siurblinių projektavimas, statyba

Automatizuota valyklos ir septynių nuotekų siurblinių valdymo sistema, žemos įtampos elektros tinklas, SCADA, apsauginė, gaisrinė ir apsauginė signalizacija ir ryšių sistema, žaibosauga, šildymas-vėdinimas.

Projektavimas ir diegimas

Rumšiškių nuotekų valykla

Automatizuota valyklos ir septynių nuotekų siurblinių valdymo sistema, žemos įtampos elektros tinklas, SCADA, apsauginė, gaisrinė ir apsauginė signalizacija ir ryšių sistema, žaibosauga, šildymas-vėdinimas.

Projektavimas ir diegimas

UAB „Trakų vandenys“

Siurblinių automatizavimas ir telemetrinių duomenų perdavimas GPRS protokolu

Projektavimas ir diegimas

UAB „Akmenės vandenys“ nuotekų surblinės

Keturių miesto nuotekų siurblinių, kurių viena yra pagrindinė, elektrotechnika ir automatika su telemetrinių duomenų perdavimu į valomųjų įrenginių naująją SCADA

Projektavimas ir diegimas

UAB „Utenos vandenys“

Visų siurblinių automatizuota valdymo sistema sujungiant į vieningą SCADA sistemą

Šeduvos vandenvietė

Vandens gerinimo įrenginių automatizavimas ir įjunginas GPRS ryšiu į SCADA centrinėje dispečerinėje.

Projektavimas ir diegimas