Gamybiniai pastatai

AB „Liteksas“

Ventiliacinės sistemos paleidimas derinimas

Rapsoila

Atlikta presavimo cecho vedinimosistomos projektavimas,įrangos tiekimas. Montavimo, paleidimo-derinimo darbai

Marijampolės pieno konservai,

Pieno sutirštinimo skyriaus ventiliacijos ir nuotekų sistemų rekonstrukcija

UAB "Philip Morris Lietuva

Gamybinių ir sandėliavimo patalpų bei kogeneracinės jėgainės BMS sistema novaProOpen

 

Kraft Foods Lietuva

Betario cukraus sandelio statinio ir inžinerinių sistemų ekspertizė pavojaus sprogimui požiūriu ir pasiūlymų ruošimas.

Kraft Foods Lietuva

Bulvių sandėlio vėdinimo ir šaldymo sistema.            

Kraft foods Lietuva  

Pastato oro kondicionavimo ir šaldymo spintų sausinimo sistema.

Garsų pasaulis

Patalpų oro kondicionavimo ir šildymo sistema su automatiniu valdymu.

AB Lietuvos elektrinė

Įmonės valgyklų vėdinimo sistemos įrengimas            .

AB Klaipėdos nafta

Centrinio valdymo patalpų šildymo ir vėdinimo sistemų automatizavimas

Philip Morris Lietuva UAB

Gamyklos inžinerinių įrenginių automatizuoto valdymo ir stebėjimo sistema

Philip Morris Lietuva UAB

Pastato inžinerinių įrenginių automatinio valdymo sistema.

Rokiškio sūris AB                  

Sūrių laikymo patalpos vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema.

Dobelė (Latvija)

Atlikta bulvių saugyklos automatinio klimato palaikymo projektas ir įrangos tiekimas

 

Ukmergės pieninė

Varškės gamybos cecho ir pagalbinių patalpųautomatizuota vėdinimo sistema

Ukmergės pieninė

Pieno priėmimo ir gamybos cecho vėdinimo sistema.

Ukmergės pieninė

Gamybinės patalpų vėdinimo, oro kondicionavimo sistema..

Ukmergės pieninė

Gėrimų gamybos cecho vėdinimo sistema. Pienovežių plovyklos vėdinimo sistema. Šiluminio punkto rekonstrukcija.

Mažeikių nafta

Trijų transformatorinių pastočių vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos

Krekenavos agrofirma UAB

Vėdinimo sistema su dalinių šildymo bei šaldymo įrenginių

Raguvos sūrių gamykla, .

Sūrių gamybos cecho vėdinimo sistema

UAB Kėdainių konservų f-kas

Gamyklos ventiliacijos su automatiniu valdymu  įrengimas.

AB Žemaitijos pienas

Mineralinio vandens “Tichė” linijos vėdinimo ir automatikos įrengimas.        

Pavlidi ir ko

Ariogalos ekspermentinės langų g-klos inžinerinių tinklų techninis projektas.

OKZ Holding Baltija

Plungės metalo konstrukcijų g-klos vėdinimo sistemų ir elektros tinklų, bei apšvietimo rekonstrukcija.

AB Ukmergės gelžbetonis

Polistireno putplasčio gamybos cecho šildymo-vėdinimo austomatika su pentano dujų signalizacijos sistema.

Namdarir Z/S                    

Automatinio klimato palaikymo sistemos bulvių sandėliuose įdiegimas, projektavimas, įrangos tiekimas, montavimas, programavimas, paleidimas-derinimas.

Kaišiadorių paukštynas AB                          

2011 m. vasarą buvo įdiegta AB “Kaišiadorių paukštynas“ pirminių nuotekų valymo įrenginių automatinio valdymo sistema. Naujai įrengtoje nuotekų valykloje yra apvalomos paukštyno gamybinės ir buitinės nuotekos bei nuvandeninamas pirminio nuotekų valymo metu nuo nuotekų atskirtas dumblas. Įdiegta 1 grafinio valdymo stotis (WinCC flexible), S7-300 valdiklis, pramoninis LAN tinklas, GPRS ryšys su nutolusia siurbline, E+H bei Krohne matavimo įrangos.