Kvalifikacija

Įmonėje dirba 15 atestuotų projektuotojų, 8 programuotojai, 5 projektų vadovai ir 5 darbų vadovai.

UAB "Agava" VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) atestatu  Nr.1277 suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kitos paskirties statiniai.
Statybos darbų sritys: statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos įrengimas, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.

LR Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimu Nr. E,T,D-0174 suteikta teisė užsiimti energetikos įrenginių eksploatavimo verslu elektros sektoriuje: 1.Elektros imtuvų  iki 1000V įtampos ir 1000kW galios (jėgos ir apšvietimo įrenginių ) paleidimas ir derinimas. 2. Specialiųjų elektros įrenginių iki 1000V įtampos sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose, visuomeniniuose pastatuose ir gyvenamuose namuose, pramoginiuose žiūroviniuose pastatuose paleidimas ir derinimas. 3. Elektros įrenginių iki 1000 V įtampos automatikos eksploatavimas.
 Suteikta teisė užsiimti energetikos įrenginių eksploatavimo verslu šilumos sektoriuje: 1. Šilumos įrenginių (iki 200 t/h galios ir iki 4,0 Mpa slėgio įėjime), garo ir karšto vandens II, III, IV kategorijų vamzdynų ir jų įrenginių, kuro (mazuto) paruošimo įrenginių (iki 6,0 Mpa slėgio) apsaugos ir automatikos priemonių paleidimas ir derinimas.
 
Degiųjų dujų sektoriuje: Dujų apskaitos priemonių (dujų kiekio apskaitos ir jų automatizuotų sistemų) paleidimas ir derinimas, remontas (be teisės atlikti Valstybinę metrologinę patikrą).

 

Įmonė yra sertifikuotas Siemens partneris automatikos ir energijos paskirstymo srityse.

   

Įmonėje įdiegtos ir veikia kokybės LST EN ISO 9001:2008 ir  aplinkos apsaugos LST EN ISO 14001:2005 vadybos sistemos šiose srityse:
Technologinių procesų automatizavimo sistemų, pastatų inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio-nuotekų, elektros tiekimo, ryšio, telekomunikacijų, signalizacijos ir kt.) ir jų automatinio valdymo sistemų projektavimas, gamyba, techninis aptarnavimas; projektų valdymas.