Naujienos

 2015-03-31

UAB "Agava" pasirašė sutartį su eSight Energy Ltd dėl energijos valdymo programinės įrangos (Energy Management Software) platinimo Lietuvoje. Ši programinė įranga leidžia lengvai ir patogiai kaupti ir analizuoti energijos suvartojimo duomenis ir parinkti energijos taupymo sprendimus. 

 

 2014 05 10

UAB "Agava" pateikė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 20 CO2 matuoklių IŠORĖS SIENŲ FONDO SPECIALIOSIOS TRANZITO SCHEMOS 2012 m. metinės programos LĖŠOMIS finansuojamam projektui Nr. ISF 12/3.5.1.4-1.6 „Atnaujinti pasienio 1 ir 2 kontrolės linijų tikrinimo įrangą“ IR IŠORĖS SIENŲ FONDO 2012 m. metinės programos LĖŠOMIS finansuojamam projektui Nr.  ISF 12/3.1.2-1.3 „Pasienio 1 ir 2 kontrolės linijų tikrinimo įrangos atnaujinimas“

 

 

2013 02 15
 

Mums jau 20!!!

    UAB "Agava" savo istoriją pradėjo kurti 1993 m. vasario 8-ąją. Trys drąsūs ir ryžtingi žmonės buvo pasiryžę pasiekti savo tikslų ir sukurti inovatyvią, į klientų poreikius orientuotą kompaniją. 
    Po keleto veiklos metų drąsūs užsakovai ir sumanus kolektyvas sudarė sąlygas automatizuoti ne tik atskirus technologinių linijų fragmentus, bet ir ištisas gamybos linijas. 
    1996 metais atliktas pirmas Lietuvoje "protingo namo" arba automatizuoto pastato valdymo projektas.
    1997 metais įgyvendintas pirmas projektas už Lietuvos ribų.
    Šiandien  AGAVA džiaugiasi:
            ·         lojaliais klientais
            ·         sumaniais darbuotojais
            ·         patikimais partneriais
            ·         gerais veiklos rezultatais.

              AČIŪ JUMS, KAD ESATE SU MUMIS!!!!

2012 11 05 d.

Baigtas vykdyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto  dalinai finansuojamas projektas UAB "AGAVA" VERSLO PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS DIEGIANT INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMUS, kurio metu sukurta ir įdiegta kompiuterizuota projetų valdymo sistema. Darbuotojams įsisavinus šią sistemą padidės produktyvumas ir palengvės įmonės veiklos planavimas.

2012 10 22 d.

Spalio 16-19 dienomis UAB "Agava" Kijeve dalyvavo tarptautinėje atsinaujinančiai energetikai skirtoje parodoje Green Expo.

Parodoje buvo pristatyti technologinių procesų valdymo biodujų gamyboje sprendimai.

2012 09 14 d. 

2012-ųjų metų rugpjūčio pabaigoje buvo pastatyti ir perduoti į eksploataciją Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai. Juose įdiegtos ir suderintos su esamais nuotekų valymo įrenginiais šios valdymo sistemos: technologinio proceso automatika, generuojamos, transformuojamos į 10 kV elektros energijos bei perduodamos į "Lesto" tinklus pastotės telemetrija, pastatų apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija, dujų nutekėjimo patalpose aptikimo ir dujų tiekimo blokavimo, teritorijos video stebėjimas, praėjimo į pastatus bei įvažiavimo į teritoriją kontrolės sistemos.

2011 11 30 d.
2011 11 15 d. pasirašyta sutartis su Kaliningrado vandentvarkos įmone "Vodokanal". Pagal šią sutartį UAB "Agava" turi pateikti  Kaliningrado miesto valymo įrenginių automatinio valdymo sistemą ir laboratorijų įrangą.

2011 11 30 d.
2011 11 11 d. pasirašyta rangos sutartis su AB "Ekra" dėl dumblo apdorojimo proceso automatinio valdymo sistemos sukūrimo ir įdiegimo Panevėžio miesto valymo įrenginiuose.

2011 07 13 d.

UAB "Agava" pasirašė sutartį su VŠĮ Lietuvos Verslo Paramos agentūra  dėl projekto UAB "AGAVA" VERSLO PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS DIEGIANT INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMUS projekto kodas nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-116 finansavimo iš Europos Sąjungos Struktūrinės paramos fondo lėšų. Projekto vertė 260250 Lt., paramos intensyvumas - 50 nuošimčių. 
Pasinaudojant  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto finansine parama bus sukurta ir įdiegta Projektinės veikos valdymo sistema, leisianti padidinti produktyvumą. 
 

2011 07 04 d.
2011-ųjų metų birželio pabaigoje "Šiaulių vandenų" nuotekų valykloje Aukštrakiuose, įdiegta automatinė nuotekų valymo technologinio proceso gerinimo sistema.


 2010 10 01 d.

UAB "Agava"  2010 rugsėjo 30 d. baigė vykdyti projektą "UAB "AGAVA" PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO DIDINIMAS" ir pateikė LVPA galutinį mokėjimo prašymą.

2010 08 10 d.

UAB "Agava" vykdydama projektą "UAB "AGAVA" PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO DIDINIMAS" 2010 liepos 20 d. pasirašė sutartį su UAB Vistrona dėl įėjimo į Kaliningrado rinką strategijos parengimo.

2010 05 03 d.

UAB "Agava" vykdydama projektą "UAB "AGAVA" PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO DIDINIMAS" 2010 balandžio 29 d. pasirašė sutartį su Kaliningrado srities konsultacine įmone Business-Expert dėl technologinių procesų automatizavimo rinkos Kaliningrado srityje tyrimo.

2010 04 13 d.

UAB "Agava" pasirašė PROJEKTO "UAB "AGAVA" PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO DIDINIMAS" finansavimo sutartį su LVPA
UAB "Agava" pasirašė sutartį su VŠĮ Lietuvos Verslo Paramos agentūra  dėl projekto UAB "Agava" produktų ir paslaugų eksporto didinimas VP2-2.1-ŪM-04-K-01-258 finansavimo iš Europos Sąjungos Struktūrinės paramos fondo lėšų. Projekto vertė 127 774 Lt., paramos intensyvumas -70 nuošimčių.  

Pasinaudojant  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto finansine parama patyrę samdomi konsultantai atliks technologinių procesų automatizavimo rinkos tyrimus Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. Rinkos tyrimai bus atliekami pagal pateiktą UAB "Agava" techninę užduotį. Bus parengtas UAB "Agava" įėjimo į Kaliningrado rinkos segmentus planas. Bus samdoma marketingo paslaugų įmonė. Pagrindinės šios veiklos užduotys – išanalizuoti rinkos duomenis ir parinkti optimalią įėjimo į Kaliningrado srities technologinių procesų automatizavimo rinką strategiją ir išdėstyti strategines rinkodaros priemones. Taip pat bus analizuojama politinė, ekonominė, socialinė-demografinė, technologinė situacija rinkoje ir atlikta UAB "Agava" konkurencingumo Kaliningrado srities rinkoje analizė.

2009 10 23 d.
15 metų sėkmingas bendradarbiavimas su kompanija Siemens š.m. rugsėjo mėnesį pakylėtas į aukštesnį lygį - pasirašyta nauja sutartis. UAB "Agava" tapo pirmuoju Siemens partneriu Lietuvoje automatikos ir energijos paskirstymo srityse. Klientams pasiūlysime dar aukštesnės kokybės profesionalias paslaugas. Be to, mums tai atveria kelią į kitas pasaulio rinkas.